Електронна екскурсія ВПУ №7

Головний вхід у ВПУ №7

Перший корпус

 

Головний вхід у ВПУ №7

Другий корпус